Waarvoor

 

Gazeuse: verfrissende communicatie en evenementen

 

Praktijkvoorbeelden

Een aantal concrete voorbeelden waarvoor je Gazeuse kunt inschakelen:

 • Quickscan van bestaande website en/of communicatiemiddelen
 • Begeleiding bij ontwikkeling van een nieuwe website of verbetering van de huidige website
 • Contentbeheer van jouw website
 • Plan van aanpak inzetten social media
 • Beheer van jouw social media
 • Quickscan ‘hoe klantgericht communiceert jouw organisatie?’
 • Ontwikkelen en verzorgen van nieuwsbrieven, advertenties en brochures
 • Publiciteit/PR: bedenken van plan van aanpak, in kaart brengen relevante media, schrijven/redigeren van artikelen, aanleveren van publicaties bij media
 • Redigeren en controleren van web-, brief- en brochureteksten
 • Bedenken van passende en pakkende acties voor jouw doelgroep
 • Begeleiding jaarplanningsproces
 • Organiseren van bijeenkomsten en relatie-evenementen
 • Schrijven van marketingcommunicatieplan(nen) inclusief uitvoering
 • Tijdelijke (extra) capaciteit voor communicatieafdeling
 • Facebook en LinkedIn trainingen
 • Website-check

Heb je een communicatievraagstuk dat je niet in bovenstaande lijst terugvindt? Geen probleem. Neemt contact met één van ons op en in overleg bekijken we wat er mogelijk is via Gazeuse of ons netwerk.

In de Etalage staat een aantal cases van opdrachten die door Gazeuse gerealiseerd zijn.